EQ-painting

EQ-painting

tisdag 8 mars 2016

Tio frågor kring viktiga saker

Det är lite jobbigt just nu,
då er det skönt att kunna ta
en liten genväg.

Min genväg är att låna
andras kloka tankar
och sprida dem.

#sharingiscaring
har jag levt efter
i många år nu.

Varför inte?
Varför ska allt vara
mitt eller ditt
när det
blir så mycket bättre
när en delar?

Nu har jag ställt
ett par frågor,
men det var inte de
jag syftade på
i rubriken
utan ännu ett
inlägg av Seth Godin.

Min översättning först och sedan originalet:

Tio frågor om arbete som har betydelse
Vad gör du som är svårt?
Vad gör du som folk tror att bara du kan göra?
Vilka kopplar du ihop dig med?
Vad säger folk när de pratar om dig?
Vad är du rädd för?
Vad är den knappa resursen?
Vilka försöker du ändra på?
Vad ser förändringen ut som?
Vad skulle vi sakna med ditt arbete om du slutade göra det?
Vad står du för?
Vad bidrar du med?
Tips: Varje fråga som är svår att svara på kräver mer eftertanke. Alla svar som slingrar sig, är nyanserade eller komplexa, är troligen ett symtom på att något är viktigt.

Ten questions for work that matters
What are you doing that's difficult?
What are you doing that people believe only you can do?
Who are you connecting?
What do people say when they talk about you?
What are you afraid of?
What's the scarce resource?
Who are you trying to change?
What does the change look like?
Would we miss your work if you stopped making it?
What do you stand for?
What contribution are you making?

Hints: Any question that's difficult to answer deserves more thought. Any answers that are meandering, nuanced or complex are probably a symptom of something important. #blogg100   Dag 8

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar