EQ-painting

EQ-painting

lördag 10 maj 2014

Transparens - självvald eller påtvingad?

Hela namnet på torsdagskvällens seminarium på Vetenskapsfestivalen var Transparens i en digital värld – självvald eller påtvingad?

Spridda stolar fyllda i en stor biosalong. Från Helsingborg deltog Joakim Jardenberg med ett jätteansikte på bioskärmen, moderator Per-Olof Arnäs och Ann-Sofie Axelsson satt på scenen. De två inbjudna fick varsin stund att tala om sitt val av sin syn på ämnet och på slutet hanns några frågor från publiken med. En timme är kort tid för ett intressant ämne, och hade vi inte blivit utkörda för nästa programpunkt hade vi säkert kunnat hålla på minst en timme till.

Annorlunda format och digital och transparent var sessionen, så här kommenterade arrangörerena:

Just nu: internetgurun hyllar vår hashtag via videolänk i föreläsning om transparens. Det blir inte mer digitalt än så.


Vad fick jag med mig? Förutom trevligt sällskap till Flying Barrel direkt efteråt, där vi var fyra som fortsatte samtala kring det intressanta ämnet en stund...

Jo, jag fick med mig Ann-Sofies frågor med några tankar, en del från henne, andra från Joakim och publiken, samt några reflektioner från mig:

  • Vilken information finns om dig? Ann-Sofie visade sin egen pappersbunt "som relativt ointressant person" från SCB (Statens Centralbyrå) och hon rekommenderade oss att beställa ut. Vad finns inte på en massa andra ställen?
  • Vem övervakar dig? - staten, företag, du själv, ... mitt tillägg: dina vänner/följare, ...?
  • Vad gör nätet med dig? - skulle du ha sagt samma saker till Konsum-kassörskan?
    - turismen har ändrats så att många väljer resmål för att kunna få något att prata om (på nätet)
  • Vilka kategorier är du indelad i? - vi nås av det vi redan är intresserade av, dit vi är kategoriserade och filtrerade, men känner vi till filterbubblan kan vi ta oss ur den.
    - marknadsförarna är intresserade av oss som målgrupp, är vi utanför är vi "waste" i deras ögon

Joakim gjorde en reflektion kring den nivå av information som visas idag, hade vi godkänt det 2005? Troligen inte, men han formulerade fint att evolutionen är en dans vi dansar tillsammans.

Och vi har via Twitter fått Joakim Jardenbergs presentation. Den är snygg men saknar troligtvis hans närvaro och berättelse för att bli så förståelig för de som inte var där.

Nyttan av att dela kollektiva data visade han, dels genom en gammal kolerakarta som lokaliserade smittkällan, dels med Foursquare-incheckningar i New York och Tokyo. Vad kan inte kunskap om hur människor rör sig göra för stadsplanering och demokratin?

Svar på frågan i seminarienamnet kan jag inte säga att jag fick - hade inte väntat mig heller - men ny kunskap och nya vinklingar för nya reflektioner och framtida användande, det fick jag med mig.

Tack för det Vetenskapsfestivalen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar