EQ-painting

EQ-painting

fredag 2 maj 2014

Mer om genorisitet


Seth Godin, som jag skrivit om tidigare,  Generositetsbumerangen och om att Dansa med rädslan, fortsatte på sitt generositetstema den 26/4. Ett försök att sammanfatta lite av mina tankar följer...

Delandets ekonomi (the connection economy) är baserat på generositet. Varför skulle någon vilja ansluta sig till en självisk organisation? eller person?, min kommentar.

På frågan vad generositet är svarar han att det inte alls handlar om att ge rabatt, eller att ge bort saker.

Generositet handlar om förtroende och tillit.
"... trust is required to provide generosity. If a well-meaning person started leaving sandwiches all over the airport departures lounge, her goal probably wouldn’t be achieved, because we just don’t trust random unwrapped sandwiches left anonymously in public places."
Ett par andra saker han nämner är vänlighet, uppoffring, mänsklighet och omsorg.
Även design, att det känns generöst när något har ägnats lite mer tid och omsorg för att bli bra.
Att saker delas med rätt uppsåt, inte för egen vinning.

Sårbarhet  är en grundsten i att vara mänsklig och det bygger förtroende.

Det som dödar generositet är bitterhet, som du kan möta i bemötandet från de som känner sig fångade. Seths exempel handlar om ett flygbolag, där en lång historia av byråkrati och kontroll inte lämnar något rum för mänsklighet och generositet.

Vi längtar efter att vara med i ett sammanhang, alla gör det. Vi längtar efter att bli uppmärksammade och att bli gillade, att betyda något. Generositet är den osynliga salvan på våra sår av ensamhet, en som hjälper båda sidor, om och om igen.

Slutorden med hans egna ord:
"We long to connect, all of us. We long to be noticed, to be cared for, to matter. Generosity is the invisible salve on our wound of loneliness, one that benefits both sides, over and over again."

Hela bloggposten Deconstructing generosity.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar