EQ-painting

EQ-painting

torsdag 22 maj 2014

Mitt val

Mitt val idag är, för minst tredje gången, att välja att dela med mig av ett inlägg från Seth Godins blogg. Först i egen översättning, med mina ordval - insåg snart att detta korta inlägg säkert kan skrivas på många olika sätt på svenska - men jag gjorde några val.

Tycker att det talar för sig själv, med slutklämmen att de val du gör är det som visar vem du är.

Val är viktigt och jag tackar Seth för att han, igen, sammanfattat så tänkvärt.

Gör aktiva val. Hela tiden.

Ditt val

Vanor är ett val
Erbjudande är ett val
Reaktioner är ett val
Idéer är ett val
Uppkopplingar är ett val
Anseende är ett val
Arbetet är ett val
Ord är ett val
Gå i spetsen är ett val

Ingen kan vara ansvarig för var eller hur var och en av oss börjar. Ingen har frihet att göra allt eller inget, och alla val får konsekvenser. Vad vi väljer att göra härnäst, trots det, hur vi spenderar våra resurser, vår uppmärksamhet eller insats, det är vad som definierar oss.

Your choice

Habits are a choice
Giving is a choice
Reactions are a choice
Ideas are a choice
Connections are a choice
Reputation is a choice
The work is a choice
Words are a choice
Leading is a choice
No one can be responsible for where or how we each begin. No one has the freedom to do anything or everything, and all choices bring consequences. What we choose to do next, though, how to spend our resources or attention or effort, this is what defines us.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar