EQ-painting

EQ-painting

tisdag 27 maj 2014

Tisdag med Trendspaning hos Dataföreningen


Medbjuden på en kväll med blicken riktad mot framtiden hos Dataföreningen Kompetens. Tidigare har de bara haft verksamhet i Stockholm men nu finns Västra Kretsen för Göteborg och Malmö.

Thomas Lagerfeldt på Avega Group började med att reda ut i begreppsröran kring Lean, Agilt, DevOps m.m. Påpekade att man inte behöver välja en metod utan med fördel kan välja godbitar som passar verksamheten från flera.

Chris Hofstetter på Konsultbolag 1 fortsatte med att prata kravhantering och test. Tre drivkrafter med vidhängande trender pekade han på:

  1. Kortare tid från idé till användning - omedelbarhet. Då behövs proaktiv kvalitetssäkring. "Krava in i stället för att testa in".
  2. Ständig uppkoppling som ger att behovet av kvalitetssäkring ökar. Krav och test tidigare.
  3. Papperskorgen nära - vi slänger det vi inte gillar. Behöver se till det icke-funktionella först.
Mats Engström, PåAB talade om verksamhetsförvaltning - se till kärnverksamhet, processer, helhet och även linjen och roller. Projekt och förvaltning närmar sig i det han kallar portföljstyrning. Tydliga roller och ansvar, samt förvalta det.

Teresa Thorsson på Sigma visade PENG-modellen som hon jobbar med och pekade på följande trender:

  1. Nyttobaserad prioritering.
  2. Beslut baserat på helhetsbilden, ta med de svårvärderade nyttorna förutom direkta och indirekta.
  3. Ta vara på verksamhetskunskap. 

Hon gav även en bra sammanfattning av LEAN:

  • fokusera på och tillmötesgå kunden. Kund är alla som är mottagare av det jag gör.
  • eliminera slöserier
  • ta hand om verksamhetskunskapen och se till att den genomsyrar organisationen.
Sist ut var Per-Magnus Skogh på mPeira, som är SCRUM-specialister. Han menade att all makt ska ligga hos Product Owner och att vi ska acceptera osäkerhet, samt reflektera över vad vi vet och inte vet.

Det var en kväll späckad av kunskap, levererad på 20 minuter per person och alla hann med ett par frågor från publiken. Plockmat innan och pannacotta och kaffe i den korta pausen.

Trevlig kväll och nyttigt uppdaterad inom området.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar