EQ-painting

EQ-painting

torsdag 6 mars 2014

Harmoni

Allt går upp och ned.
Igår var det ned idag är det upp.
Igår var det disharmoni och obalans.
Idag känns det harmoniskt så att jag nästan inte orkar trycka tangenterna.

Har träffat vänner. Goda vänner. Både igår och idag. Sanna vänner.
Vänner som värnar om sanna värden, vänner som man kan föra goda samtal med.

Vi har pratat om helhetssyn på människan, om alternativ medicin och att närma sig naturen, det naturliga.
Vi har pratat om att akta oss för Egot, som vill tala om för oss vad vi ska tänka och göra.

Vi har pratat om tacksamhet, eftertänksamt och reflekterande. Tillsammans. Utan att avbryta varandra, utan att döma. Vi har varit allvarliga och vi har gapskrattat.
,
Att lyssna på kroppen har också återkommit, vad säger signalerna till dig?
Vill du bara ta en "quick fix" och rusa vidare eller är du redo till att lyssna?

Det är alls inte alltid ditt huvud och din kropp säger samma sak - hjärnan styrs ofta mer av Egot medan kroppen lyssnar till hjärtat. Helt ovetenskapligt resonemang, eller inte. Jag har faktiskt inte forskat i frågan, men jag har lärt mig mycket på vägen. Och jag har förkovrat mig i hjärnforskning.

Ena benet i EQ-paintings är hjärnforskning, om kreativitetens uppkomst har Matti Bergström forskat och skrivit.
Det andra benet i EQ-painting är Vedic Art.

Själv har jag inte utövat Vedic Art, förutom det som ingår i EQ-painting, men gillar att det är tusenårig visdom och gillar starkt texten på hemsidan:

- Måla bortom intellekt och tanke - nå din skaparglädje och kraft

Det är lite -Släpp ditt ego och kraven, var i det lustfyllda skapandet.

Mer om vad detta kan ge kommer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar