EQ-painting

EQ-painting

lördag 5 november 2016

Kerstins roller

En del av det jag är och kan vara, inom mitt fokus

Människor-Möten-Mening 
Kreativitet-Kunskap-Kommunikation
 • Ambassadör
 • Anhörig
 • Användarfokuserare
 • Arbetsmiljöaktivist/värnare
 • Avgränsare
 • Bemötare
 • Cellminnesmålare
 • Coach
 • Community Manager
 • Delare
 • Detaljgranskare
 • Drömmare
 • Energigivare
 • Engagerare
 • EQ-painting-lärare
 • Experttyckare
 • Facilitator
 • Flockledare
 • Folkbildare
 • Forskare
 • Framtidsvisionär
 • Framåtstegare
 • Friskvårdare
 • Frivilligkraftsamlare
 • Föreningsmänniska
 • Förenklare
 • Förtroendeman
 • Gemensamhetsskapare
 • Godhetsframhållare
 • Holistiker
 • Informationsarkitekt
 • Informatör
 • Inspiratör
 • Kommunikatör
 • Kompetensutvecklare
 • Kontaktförmedlare
 • Koordinator
 • Kopplerska
 • Korrekturläsare
 • Kreatör
 • Kunskapsorganiserare
 • Kursledare
 • Känslomänniska
 • Medmänniska
 • Medverkare
 • Medvetenhetsmakare
 • Medtänkare
 • Meningsbyggare
 • Mentor
 • Mervärdesskapare
 • Moderator
 • Motivationskonsult
 • Motiverare
 • Möjliggörare
 • Må-Bra-Målare
 • Mångfaldsbevakare
 • Människokännare
 • Mötesledare
 • Närstående
 • Nätverkare
 • Nätverksbyggare
 • Ombudsman
 • Omvärldsbevakare
 • Optimist
 • Ordvrängare
 • Organisatör
 • Perspektivare
 • Planerare
 • Pragmatiker
 • Projektledare
 • Processledare
 • Realist
 • Redaktör
 • Rådgivare
 • Rösträknare
 • Samarbetare
 • Sambandscentral
 • Sammanhangsskapare
 • Samordnare
 • Samsynsframtagare
 • Samtalsledare
 • Samverkare
 • Sanningssägare
 • Skapare
 • SO-analyst
 • Spontanist
 • Strateg
 • Strukturkapitalist
 • Styrkelyftare
 • Sunt förnuft-konsult
 • Synliggörare
 • Taktiker
 • Testare
 • Tillgänglighetsare
 • Tillitskapare
 • Trädgårdsmästare
 • Tvillingmamma
 • Tänkare
 • Utförare
 • Verklighetsförankrare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Volontär
 • Vägvisare
 • Vän/väninna
 • Vänlighetsfrämjare
 • Värderingsman/kvinna
 • Ögonöppnare
Det saknas säkert något och är det något du funderar över - bara att fråga :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar