EQ-painting

EQ-painting

måndag 2 juni 2014

Vänlighet - ditt val


Läste en artikel, eller om det var ett visdomsinlägg på Facebook häromdagen, om att ifall du inte kan vara vänlig så kan du vara tyst. Pratade om det med någon också och vi var eniga om att det är rätt väg. Det känns som att Seth Godin träffar mina tankar helt rätt ännu en gång med och adderar med en knorr - var vänlig för att du kan. (Inte för att du vill få något i gengäld, men det vet vi som väljer vänlighet att man får ändå).

Utnyttja din valmöjlighet, välj att vara vänlig!


Min version på svenska:

Behandla människor med vänlighet

En teori säger att om du behandlar människor väl, så är det troligare att du uppmuntrar dem att göra vad du vill, så du får betalt för mödan. Gör det här, få det.

En annan teori, som jag föredrar, är att du kan kan överväga att behandla människor med vänlighet bara för att du kan. Oavsett vad de väljer att göra i gengäld, för det är vad du väljer att göra. Eftersom du kan.


Originalet på engelska från This is Seth's Blog:
Treating people with kindness 
One theory says that if you treat people well, you're more likely to encourage them to do what you want, making all the effort pay off. Do this, get that.
Another one, which I prefer, is that you might consider treating people with kindness merely because you can. Regardless of what they choose to do in response, this is what you choose to do. Because you can.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar